LEIA 33 to 50

I’m here again to present you my subsequent progress in EternaRNA’s COVID 19 vaccine RNA backbone sttability puzzle thus far. LEIA 41-50 contains thermophile Pyrolobus fumarii’s sequence but regrettably I hadn’t found Geogemma barossii’s DNA sequence.

LEIA 33

267127_1592239575

RNA sequence

GGAAAGCUCGCAAACAUACAACGUGUAGUUCUUGCUCGCAAACAUACUACGUGUUGAUUUUGGAAUUAACGCGCGUUCGCGCGCGUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 34

267127_1592239707

RNA sequence

GGAAAUCAAUACUUGAGCACACUCAUUAUUCACUCAAUACUUGAGCACACUCAUUAUUUUUAUUUAUACGCGACGUUCGCGUCGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 35

267127_1592239791

 

RNA sequence

GGAAAAAGGGCGAGCGUUGUCCGGAUUCAUUGGGCGUAAAGAGCUCGUAGGCGGCUCGGUAAGUCGGGUACGCGCUUCGGCGCGUAAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 36

267127_1592239863

RNA sequence

GGAAAUCUCCAGGCUCAACCUGGAGCGGCCACUCGAUACUGCCGUGGCUAGAGUCCGGUAUUAGACCGUGGGCCGUUCGCGGCCUAAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 37

267127_1592239960

RNA sequence

GGAAAAAGUGGUGGAACUCCCACCUCGACGAGGUGCCGGUCAAGGAGCAAAUCGAACUCAUACCCGUCAGCGGCGUUCGCGCCGCUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 38

267127_1592240085

RNA sequence

GGAAAGCGGCUACACCCGACGUCAUGAGGUCGGUGGCGUAGACGUACUUGAACCUCCAGUCGGCGGUCUCGAGCGUUCGCGCUCGAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 39

267127_1592240149

RNA sequence

GGAAAACUUGACUCUGGACAAGACACUGGUAGGUGUAGGCGAAGCCGUCUUUGUCGUCCUAAGGCUGGACGUGCGUUCGCGCACGUAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 40

267127_1592240287

RNA sequence

GGAAACCAGGGCCCGUCCCUCGCGGUUGUCGGGAUAAUGAGCUAUAUCCCAGUUCUGACAGUCGAGGCAGCGACGUUCGCGUCGCUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 41

267127_1591987733

RNA sequence

GGAAACUGACUAUAGAGUCACGACCUAAGCGGCGGAGGUAAGACAUGAGAGGAGCUAUCUUGAAGACCCGACGCAUUCGUGCGUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 42

267127_1591987979

RNA sequence

GGAAAACGCCUAACCUUCUCGAUGAGCAUCUCAAUGUGGCCUAGGUUUGCCUUGUACGCAUCGAGGCGUAGCGCGUUCGCGCGCUAAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 43

267127_1591988926

RNA sequence

GGAAACCGCGCAGCACCAGCCUCUCGUCGGGCACAACAUCCCACGUUUCUACUAUACGCGCCACGCUCCUUGCGCUUCGGUGCAAGAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 44

267127_1591989547

RNA sequence

GGAAAACGCGGCUUCGCGUGGACAGGACUCUCGCGGAUCGCACGCCCACCCAGAGGGUCAGGGUGCGGAUCGCGGUUCGCCGCGAUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 45

267127_1591989768

RNA sequence

GGAAACAACACCAACAGCAACGCCAACAACCCGACCAUUAUCCUCAACGGGAUGGGCGUUGCUCUGGGUGCGCGCUUCGGCGCGCAAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 46

267127_1591989927

RNA sequence

GGAAAUGGAGAGGCUAAGUGCUAGGCUAGAGUGCCUCCUAUGCAGCUCCACAGCAAUAGCAUGCAGAGACGCGCGUUCGCGCGCGUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 47

267127_1591990197

RNA sequence

GGAAAGCUGAUGCCCGAGGAGGCGUGUAAGAGAGGCUAGAACGCCAGGUAUCGCGCGGCGCGUCUCGGCGAGAUGUUCGCAUCUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 48

267127_1591990314

RNA sequence

GGAAACGACAAGCUCGGCUAGCUCGUAGGGCUCUACCGCGGGAGUACCGCCACCCACAUGGACGUGUGAUCGCGCUUCGGCGCGAUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 49

267127_1591990592

RNA sequence

GGAAAGGGCCCACCCUCGGCGCCUCGUGGACCUCUACGCCUAUACCGUGACCGGUUGAGUGUAUGAACAUGCGCGUUCGCGCGCAUAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

LEIA 50

267127_1591990837

RNA sequence

GGAAACUCCUACCUCGUCAUUUUCGCGUCUCGUGUAUACAUACACCUCAACUCCUUGGAGCUUGUCACUGGCGCGUUCGCGCGCCAAAAAGAAACAACAACAACAAC

 

May the force be with you, always.