Offensive cyber operations ceasefire notice

To concur with the Red Cross’ declaration for all to halt cyber attacks on healthcare sector in the midst of COVID 19 pandemic, I have elected to suspend any and all offensive cyber operations against my targets and redirect my effort to assist the global fight against COVID 19.

May the force be with you, always.

LEIA 1 to 32

I’m here to bring you my progress in EternaRNA’s COVID 19 vaccine RNA backbone sttability puzzle thus far.

LEIA 1

eterna

RNA sequence

GGAAAGGGCCCGGCGGGCCCAACGGCCGCCGCGGCCGCAACGGCAACAACAACAACACAGCAAACAAACGCGCGCUUCGGCGCGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 2

267127_1589462907

RNA sequence

GGAAAUAAUUAAUAAAUAUAAAUAGAGAACAGAGAUAUAUAGAGAAUAAAUAUAAUUAAAUAAUAAAAUCGCGCGUUCGCGCGCGAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 3

267127_1589463037

RNA sequence

GGAAAUUAUGCUUACUAAUGAUAACACUAAUUAAAAGGCCGGCCGGCCUGUUUUCUCUCGGGCCGGGAUGCGCGCUUCGGCGCGCAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 4

267127_1589463127

RNA sequence

GGAAAAAUACCUUGAAGUGUUAUCAUUAAGGAAAGGGAAAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAAAAAGCGCGCGUUCGCGCGCGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 5

267127_1589463235

RNA sequence

GGAAAUAAAACUAAGUCUAGAGCUAUGUAGGAGGAUUACAGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGAAAAAUCUCGCGUUCGCGCGAGAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 6

267127_1589463330

RNA sequence

GGAAACAGAUUACAGAUUACAGAUUACAGAUUACAGAUUACAGAUUACAGAAUUACAGAUUACAAAAAGCAGCGCUUCGGCGCUGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 7

267127_1589463422

RNA sequence

GGAAACUGGAUACCACUUCAGAGAGCUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUACGCGCGCUUCGGUGCGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 8

267127_1589463579

RNA sequence

GGAAAAGCUGCACUUACUAACAAUGUUUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUACACACACACACACACACACUACAUGCUUCGGCAUGUAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 9

267127_1589463686

RNA sequence

GGAAAAGCUGCACUUACUAACAAUGUUUUCUAUGACUUUGCUGUGUCUAAGGGUUACACAUAUAUAUAGCGCGACUUCGGUCGCGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 10

267127_1589463758

RNA sequence

GGAAAUGACUUUGCUGUGUCUAAGGGUUGGUGUGUGUGUAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAUGCUCGCUUCGGCGAGCAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 11

267127_1589463851

RNA sequence

GGAAAUAAGGAAGGAAGUUCUGUUGAAUUUCAUCAAAAAUUAUUGAAAUCAAUAGCAAGAAGAGAGAGAGCGCGCUUCGGCGCGCUAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 12

267127_1589463926

RNA sequence

GGAAAACUAGUGGUCCAAAACUUGUAGGUUCCAAUUACUACAGUAGCUCCUCUAGUAAUAAUAAUAUACUCGCCGUUCGCGGCGAGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 13

267127_1589463989

RNA sequence

GGAAAUAGCUGCACUUACUAACAAUGUUUUCUAUGACUUUGCUGUGUCUAAGGGUUAAUAAUAAUAAAGCUCGCGUUCGCGCGAGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 14

267127_1589464067

RNA sequence

GGAAAUAGAGACACUCAUAAAGUCUGUGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGCGUGCGUUCGCGCACGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 15

267127_1589464132

RNA sequence

GGAAACCUGGUUUAACAUAUAGUGAACCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCGAUGCCUUCGGGCGUCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 16

267127_1589464206

RNA sequence

GGAAAGAUGGAUCUGGGUAAGGAAGGUAUUCCUUACCCAGAUCCAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGCGCAUAGUUCGCUAUGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 17

267127_1589464285

RNA sequence

GGAAAAUGCACAAUCGUUUUUAAAGGUCAAAAUUUUAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGUACGUAGUUCGCUACGUAAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 18

267127_1589464374

RNA sequence

GGAAAUGAAGUCAUAUUUUGACAAAUCCUUCAUUGUUAAUGCCUAUAUUAACCAAGAAGAAAGAAGAACGCUGCGUUCGCGUGGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 19

267127_1589464437

RNA sequence

GGAAAAAGUUUAGAAUAGACGGUGACAUUCAACUGGAUACCACUUCAGAGAGCUAAUAAUAAUAAUAAGAGCGUGUUCGUACGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 20

267127_1589464549

RNA sequence

GGAAAGUCGCGCGCGCGCGCGCGCGGCGGCGCGCGCGCGCGCGCGAGCGCGCGCGCGGGCGGGCGCAGCGCUCAGUUCGCUGAGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 21

267127_1589464649

RNA sequence

GGAAAGGGCCCGCGCCCGCCCGCCGGCGGGCGGGCGGGCGCGGGCCGGCGCCGCGGCGGCGGCGCCGGCGCGGGCUUCGGCCCGCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 22

267127_1589465643

RNA sequence

GGAAACCGGGCCGGCCCGCCGGCGGGCGGGCGGGCGGGCCCGCCCGGGCCCGCCGGCGGGCCGGCCCGACGGGCCUUCGGGCCCGUAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 23

267127_1589465711

RNA sequence

GGAAACCCGCGCGGAAACAAACCACGUUAAUGCGCGGGCCCAAACAGGGCGGGCGGAGGACCGGCCCGACGCGGCUUCGGCCGCGUAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 24

267127_1589465774

RNA sequence

GGAAACGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCGGGCGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGCCCGCGUUCGCGCGGGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 25

267127_1589465847

RNA sequence

GGAAACGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCGGGCGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGCCCGCUUCGGCGGGCCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 26

267127_1589465914

RNA sequence

GGAAAUGGCCCGCCCGCGCCCGGCGCGGCCCGCCCGGGCGGGCGGGCCGCGCCGGGCGCGGGCGGGCCGGCGUGCUUCGGCACGCCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 27

267127_1589465976

RNA sequence

GGAAACGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGCCCUUUUGGGCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGCCCACUUCGGUGGGCCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 28

267127_1589466050

RNA sequence

GGAAACGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCUUUUGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGCGGGCCUUCGGGCCCGCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 29

267127_1589466119

RNA sequence

GGAAACGCGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGCCCUUUUGGGCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCGCCGGCGCCUUCGGGUGCCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 30

267127_1589466205

RNA sequence

GGAAACGCGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGCCCUUUUGGGCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCGCCGGCUCCUUCGGGAGCCGAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 31

267127_1589466280

RNA sequence

GGAAAGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCUUUUGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCGACCGCCUUCGGGCGGUCAAAAGAAACAACAACAACAAC

LEIA 32

267127_1589466356

RNA sequence

GGAAAGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGAAAGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCCGGGCCGAGCCGCUUCGGCGGCUCAAAAGAAACAACAACAACAAC

Here’s some notes: In LEIA 31 if bases 70 and 85 are to be changed to G and C respectively the total energy will be -104.3 KCAL. The same goes for LEIA 32 which results in an energy of -104.5 KCAL though the latter is based on hoglagoo’s solution.

May the force be with you, always.